POR: S-a încheiat consultarea publica pentru Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul prioritatii de investitii 2.2.

Obiectivul specific al axei este reprezentat de imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri.

Finantarea disponibila în cadrul acestei prioritati se adreseaza societatilor constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si funcţionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se incadrează in categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, precum si intreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.

Dupa lansarea versiunii finale a Ghidului Solicitantului de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional, IMM-urile vor putea beneficia de finantari nerambursabile cuprinse intre 200.000. euro si maximum un million de euro.

Vor fi eligibile doar investitiile realizate in urmatoarele regiuni de dezvoltare:

tabel 22