RECRUTARE: Cautam experti pentru servicii de instruire POR

Recrutam experti pentru achizitionarea de servicii de instruire specializata pentru dezvoltarea abilitatilor tehnice si generale pentru personalul din cadrul Autoritatii de Management pentru POR, Organismelor Intermediare si institutiilor beneficiare ale POR.

Suntem interesati de:

  • 3 experti financiari-contabili – expertul trebuie sa fi sustinut minim 5 cursuri/programe de formare/instruiri in domeniul financiar-contabil;
  • 1 expert audit – expertul trebuie sa fi sustinut minim 5 cursuri/programe de formare/instruiri in domeniul auditului);
  • 1 expert managementul riscurilor – expertul trebuie sa fi sustinut minim 5 cursuri/programe de formare/instruiri in domeniul managementului riscurilor;
  • 1 expert ajutor de stat si proiecte generatoare de venit – expertul trebuie sa fi sustinut minim 5 cursuri/programe de formare/instruiri in domeniul ajutorului de stat si/sau al proietelor generatoare de venit;
  • 1 expert transporturi – expertul trebuie sa aiba o experienta minima de 5 ani in elaborare/ implementare de proiecte in domeniul planificarii transportului urban;
  • 1 expert GAL – expertul trebuie sa aiba o experienta minima de 3 ani ca facilitator intr-un GAL;
  • 2 experti evaluare – expertul trebuie sa aiba o experienta minima de 5 ani in proiecte din domeniul evaluarii/ metodelor de evaluare;
  • 2 experti SF si DALI – expertul trebuie sa aiba o experienta minima de 5 ani in elaborarea/ verificarea de studii de fezabilitate si documentantii de avizare a lucrarilor de interventii (DALI).

Toti expertii trebuie sa detina un certificat de absolvire obtinut in urma parcurgerii unui program de formare profesionala pentru ocupatia “formator” sau “formator de formatori” sau sa detina diploma de master in domeniul educației adultilor (sau al formarii formatorilor) sau diploma de doctor in științele educației (cu teza de doctorat în domeniul educatiei adultilor sau al formarii formatorilor) sau adeverinta prin care se dovedește ca profeseaza într-o functie didactica.

Cei interesati sunt invitatati sa trimita pe adresa office@aquafc.ro pana la data 8.01.2017 CV-ul in format Europass.

Mentionam ca vor fi contactati telefonic doar expertii care indeplinesc cerintele solicitate.