HG 332/2014: Costurile salariale subventionate pana la 50% pentru companiile care creaza minim 10 locuri de munca

Solicitanti eligibili

Intreprinderi nou-infiintate sau intreprinderi in activitate (IMM-uri si intreprinderi mari), infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990 sau a Legii nr.1/2005 privind organizarea si funcţionarea cooperatiei.

Eligibilitatea proiectelor

Investitiile trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

  • sa fie considerate investitii initiale, conform prevederilor schemei de ajutor de stat;
  • sa conduca la crearea, pentru fiecare locatie a realizarii investitiei, a cel putin 10 locuri de munca dintre care minimum 3 locuri de munca pentru lucratori defavorizati;
  • sa fie viabile si sa determine efficienta economica a intreprinderii.

Cheltuieli eligibile

Costurile salariale, inregistrate pe o perioada de 2 ani consecutivi, aferente noilor locuri de munca create ca urmare a realizarii unei investitii initiale, respectiv a unei investitii initiale in favoarea unei noi activitati economice.

Cost salarial eligibil = Total cheltuieli salariu brut anual* + Total contributii angajator aferente

*pana la limita salariului mediu brut pe economie aprobat prin Legea anuala a bugetului asigurarilor sociale valabil pentru anul înregistrarii Cererii de finantare

Nivelul maxim al ajutorului de stat acordat si intensitatea finantarii nerambursabile

937

Modalitate calcul ajutor de stat

Exemplu: Pentru o intrrprindere care creeaza 10 locuri de munca (numărul minim obligatoriu) in Bistrita (localitate situata pe harta regionala in regiunea Nord-Vest, regiune cu intensitate maxima de 50%) si care plateste angajatilor un salariu egal cu salariul mediu pe economie (valabil pentru anul 2016), ajutorul de stat se determina dupa cum urmeaza:

poza 2- 332

Alte informatii relevante

  • Este permisa realizarea investitiei in mai multe locatii, cu conditia ca pentru fiecare locatie a realizarii investitiei sa fie create cel putin 10 locuri de munca din care minimum 3 locuri de munca pentru lucratori defavorizati.
  • Locurile de munca nou-create se mentin pentru o perioada minima de 5 ani de la data la care acestea au fost ocupate prima data in cazul intreprinderilor mari, respectiv 3 ani in cazul intreprinderilor mici si mijlocii