HG 807/2014: Ajutor de stat de pana la 50% pentru intreprinderile care fac o investitie initiala de minim 10 milioane de euro (fara TVA)

Solicitanti eligibili

Intreprinderi nou-infiinţate sau intreprinderi in activitate (IMM-uri si intreprinderi mari), infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990.

Domenii de activitate eligibile

Sunt eligibile investitiile initiale in toate sectoarele de activitate, cu exceptia celor mentionate la art. 15 din HG 807/2014, respectiv in “Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acorda ajutoare de stat” prevazuta in Anexa 1 la HG 807/2014.

Eligibilitatea proiectelor

Proiectul trebuie sa indeplinească cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate:

 • sa fie considerate investitii initiale, astfel cum sunt definite la art. 1 litera o) si p) din Procedura de acordare a ajutorului de stat prevazuta in anexa nr.2 la HG 807/2014
 • sa aiba o valoare totala de minimum 44 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 10 milioane euro;
 • sa-si demonstreze eficienta economica si viabilitatea pe perioada implementarii investitiei si 5 ani de la data finalizarii acesteia conform planului de afaceri, prin indeplinirea urmatoarelor cerinte;
 • sa indeplinească indicatorii cantitativi si calitativi prevazuti in anexa nr. 2 la HG 807/2014;
 • sa genereze contributii la dezvoltarea regionala, prin plata de taxe si impozite la bugetul consolidat al statului si la bugetele locale, pentru perioada implementarii investitiei si 5 ani de la data finalizarii acesteia
 • sa genereze un efect multiplicator cuantificabil in economie prin antrenarea si a altor investitii conexe si dezvoltarea furnizorilor locali de produse si servicii din regiune.

Cheltuieli eligibile

Costurile (fara TVA), asociate investiției initiale, cu realizarea, respectiv achiziționarea de active corporale si necorporale:

 • constructii noi, de orice tip – respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de constructii (Valoarea maxima a cheltuielilor ce pot fi considerate eligibile aferente realizarii constructiilor nu poate depasi standardul de cost, respectiv 1.650 lei/mp/Ad);
 • costuri legate de inchirierea constructiilor aferente investitiei initiale (valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depasi 22 lei/mp/luna)
 • costuri aferente achiziționarii de instalatii tehnice, masini si echipamente (mijloace fixe cu o valoare minima de intrare de 2.500 lei, incadrate conform „Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG 2139/2004”);
 • Costuri aferente achizitionarii de active necorporale (maximum 50% din valoarea costurilor eligibile ale proiectului).

Nivelul maxim al ajutorului de stat acordat si intensitatea finantarii nerambursabile

tabel 807 Alte informatii relevante:

 • Valoarea solicitată a ajutorului de stat nu poate depăși valoarea contribuțiilor la dezvoltarea regională generată de proiectul de investiții;
 • Obligația fundamentării cifrei de afaceri prognozate: în acest sens întreprinderea trebuie să anexeze documente justificative: (pre) contracte, acorduri, scrisori de intenție din partea potențialilor clienți
 • Demonstrarea efectului stimulativ al ajutorului de stat acordat.