Politica

Aqua Financial Consulting respectă și aplică prevederile legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date.

Politica de securitate a site-ului www.aquafinancial.ro se conformează  legislaţiei in vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Scopul pentru care colectăm date cu caracter personal constă în oferirea serviciilor de consultanță, recrutare și/sau transmiterea buletinului informativ (newsletter) al Aqua Financial Consulting și/sau înregistrarea în vederea participării la diferite evenimente oganizate de Aqua Financial Consulting și/sau extinderea portofoliului de clienți.

Datele cu caracter personal pot fi obținute prin e-mail, poștă, fax, contact direct și, în funcție de scopul pentru care sunt colectate, se pot referi la nume, prenume, gen, data de naștere, adresă, telefon, adresă de e-mail, educație, experiență profesională, limbi străine, organizație, poziția în organizație etc.

Site-ul Aqua Financial Consulting folosește Cookie pentru a putea analiza frecvența utilizării site-ului, informațiile cele mai accesate si ne este util în îmbunătățirea conținutului și informațiilor acestuia.

Aqua Financial Consulting nu va divulga datele dvs către terțe persoane decat în scopul pentru care au fost colectate și care v-a fost precizat în prealabil sau în cazurile prevăzute în mod expres de lege.

Persoanele care au oferit informatii își pot expercita dreptul de acces, intervenție și de opoziție asupra datelor deținute de Aqua Financial Consulting prin transmiterea unei solicitări scrise, datate și semnate, la adresa Ion Urdăreanu nr 34, Sector 5, București sau la adresa de e-mail office@aquafc.ro