HG 332/2014: Costurile salariale subventionate pana la 50% pentru companiile care creaza minim 10 locuri de munca

Solicitanti eligibili Intreprinderi nou-infiintate sau intreprinderi in activitate (IMM-uri si intreprinderi mari), infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990 sau a Legii nr.1/2005 privind organizarea si funcţionarea cooperatiei. Eligibilitatea proiectelor Investitiile trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate: sa […]

HG 937/2016: Ajutor de stat de pana la 5 milioane de lei pentru IMM-urile care fac o investitie initiala de minim un milion de euro

Beneficiari eligibili IMM-uri: microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii, organizate conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei. Domenii de activitate eligibile Sunt eligibile investitiile initiale in […]

HG 807/2014: Ajutor de stat de pana la 50% pentru intreprinderile care fac o investitie initiala de minim 10 milioane de euro (fara TVA)

Solicitanti eligibili Intreprinderi nou-infiinţate sau intreprinderi in activitate (IMM-uri si intreprinderi mari), infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990. Domenii de activitate eligibile Sunt eligibile investitiile initiale in toate sectoarele de activitate, cu exceptia celor mentionate la art. 15 din […]

POR: S-a încheiat consultarea publica pentru Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul prioritatii de investitii 2.2.

Obiectivul specific al axei este reprezentat de imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri. Finantarea disponibila în cadrul acestei prioritati se adreseaza societatilor constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau […]